Aktualności

2020-12-02 Inspektor nadzoru

Uprzejmie informujemy, że Inspektorem nadzoru w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" została firma:

AdMat-Eko Martyna Piecuch
ul. Parkowa 4
42-256 Skrajnica

U Grantobiorców, którzy złożyli Wniosek o wypłatę grantu zostanie przeprowadzony odbiór instalacji.

Instalatorzy odbierający instalacje na terenie gmin Wąsosz, Jemielno, Dobroszyce:
Pan Piotr Wilk
Pan Adrian Piecuch
Pan Adam Kamionka

Klikając odnośnik Pobierz plik można pobrać wygląd indentyfikatorów, w które zostali wysposażeni inspektorzy.

2020-11-30 Dyżury eksperta merytorycznego

Uprzejmie informujemy, że Dyżury Eksperta merytorycznego w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" odbędą się w poszczególnych Gminach w następującym terminach:

Gmina Jemielno: 2 grudnia 2020 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 17.00
    Lokalna Baza Turystyczna "Pod Lipami"; Jemielno 41,
    56-209 Jemielno „Sala konferencyjna”

Gmina Wąsosz: 4 grudnia 2020 r. (piątek) w godzinach od 8.30 do 16.30
    Urząd Miejski Wąsosza, pok. 21,
    Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

Gmina Dobroszyce: 14 grudnia2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 17.00

W trakcie dyżurów ekspert merytoryczny będzie oferował wsparcie techniczne Grantobiorców, jeśli chodzi o fachową wiedzę w tej dziedzinie i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze sprawdzeniem jej zgodności z wymogami projektu zawartymi w procedurze realizacji projektu grantowego oraz pisemnie potwierdzi spełnienie wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz akredytacji do uruchomienia.Jednocześnie przypominamy, że opinię eksperta Pana Dawida Kościółka można uzyskać również pod adresem e-mail: wymianapieca@gmail.com.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Gminy zalecają jednak formę kontaktu drogą e-mailową

2020-10-30 Gmina Wąsosz - częściowa lista Grantobiorców na dzień 30.10.2020

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
30.10.2020 r.  powstała w wyniku kolejnego etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-30 Gmina Dobroszyce - częściowa lista Grantobiorców na dzień 30.10.2020

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
30.10.2020 r.  powstała w wyniku kolejnego etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-30 Gmina Jemielno - częściowa lista Grantobiorców na dzień 30.10.2020

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
30.10.2020 r.  powstała w wyniku kolejnego etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-29 Załącznik Nr 2 do umowy - PEŁNOMOCNICTWO

"Szanowni mieszkańcy!
W związku z rozpoczęciem podpisywania przez Gminę Umów o powierzenie grantu w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zamieszczamy w wersji edytowalnej pełnomocnictwo. Dokument jest niezbędny w celu podpisania umowy o powierzenie grantu dla Grantobiorców, którzy nie są jedynymi właścicielami nieruchomości lub osób działających w ich imieniu.

Załącznik Nr 2 do umowy - PEŁNOMOCNICTWO"

2020-10-28 UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

"Uprzejmie informujemy, że od piątku, tj. 30 października 2020 r.rozpocznie się podpisywanie z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”

Każdy Grantobiorca zostanie poinformowany telefonicznie przez  właściwą Gminę o terminie i miejscu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

2020-10-28 DYŻURY EKSPERTA

Uprzejmie informujemy, że Dyżury Eksperta merytorycznego  w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy odbędą się w poszczególnych Gminach w następującym terminach:
Gmina Dobroszyce: 30 października 2020 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
w Świetlicy
                                      Wiejskiej  w Nowicy
Gmina Jemielno: 4 listopada 2020 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
Lokalna Baza
                                 Turystyczna "Pod Lipami"; Jemielno 41,
56-209 Jemielno „Sala
                                 konferencyjna”
Gmina Wąsosz: 6 listopada 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 Urząd
Miejski Wąsosza,
                              Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

W trakcie dyżurów ekspert merytoryczny będzie oferował wsparcie techniczne Grantobiorców, jeśli chodzi o fachową wiedzę w tej dziedzinie i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze sprawdzeniem jej
zgodności z wymogami projektu zawartymi w procedurze realizacji projektu grantowego oraz pisemnie potwierdzi spełnienie wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz
akredytacji do uruchomienia.Jednocześnie przypominamy, że opinię eksperta Pana Dawida Kościółka można uzyskać również pod adresem e-mail: wymianapieca@gmail.com.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Gminy zalecają jednak formę kontaktu drogą e-mailową"

2020-10-19 Gmina Wąsosz - częściowa lista Grantobiorców

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
19.10.2020 r.  powstała w wyniku II etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-19 Gmina Dobroszyce - częściowa lista Grantobiorców

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
19.10.2020 r.  powstała w wyniku II etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-19 Gmina Jemielno - częściowa lista Grantobiorców

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
19.10.2020 r.  powstała w wyniku II etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-05 Przykładowe panele fotowoltaiczne spełniające wymagania projektu.

Przykładowe panele fotowoltaiczne spełniające wymagania projektu dostępne na polskim rynku:

1. LG325/330N1C-A5 (LG)
2. X83L330 Premium (Aleo)
3. VBHN340SJ53 (Panasonic)
4. BEM 330W (Bruk - Bet Solar)
5. SN 60-Cell  (S-Energy)"

2020-09-17 Ważna informacja

Gmina Wąsosz informuje, że na chwilę obecną nie jest organizatorem żadnych spotkań dla mieszkańców gmin Wąsosz, Jemielno oraz Dobroszyce w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach
mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” z udziałem przedstawicieli firm instalacyjnych

2020-09-07 Uproszczony audyt energetyczny

Gmina Wąsosz informuje, że został wybrany Wykonawca, który w najbliższym czasie przeprowadzi u Grantobiorców uproszczone audyty energetyczne. Dane firmy:
GREEN R&D sp. z o.o.
Dawid Kościółek
ul. Józefa Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław

2020-08-06 WAŻNA INFORMACJA!

W związku z napływającymi niepokojącymi informacjami  na temat osoby podającej się za wykonawcę mającego przeprowadzać audyt energetyczny w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.
Gminy Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce informują, że NIE ZLECAŁY żadnym firmom wykonywania takich usług, a osoba podająca się za audytora  NIE JEST i w żaden sposób nie była powiązana z Gminą Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce.
Prosimy zachować czujność. Gminy Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce nie ponoszą odpowiedzialności za podpisanie jakichkolwiek  umów w tej sprawie.

Ponadto informujemy, że obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy audytu energetycznego w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”, którego wynik zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie internetowej www.europrojekty.pl/wasosz/

2020-07-27 Gmina Jemielno - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Jemielno:

2020-07-27 Gmina Dobroszyce - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Dobroszyce:

2020-07-27 Gmina Wąsosz - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Wąsosz:

2020-07-14 Termin publikacji list rankingowych

Szanowni Mieszkańcy, jesteśmy w trakcie oceny Waszych Wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach na obszarze Doliny Baryczy”.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie programem z Waszej strony i ilość złożonych wniosków, proces ich oceny nieco się wydłuży. Przewidywany termin publikacji list rankingowych to 27 lipca 2020 r.

2020-06-05 UWAGA - ważna informacja o naborze wniosków na wymianę pieców!

Uprzejmie informujemy, że od 5 czerwca 2020 r. obowiązują nowe druki WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.

Druki obowiązujących wniosków oraz procedurę realizacji projektu grantowego można pobrać ze strony internetowej www.wasosz.eu (linki poniżej) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza w godzinach pracy oraz 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godz. 9:00-11:00.

Bardzo ważne!!!

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski składać na nowych drukach obowiązujących od 5 czerwca br.

Jednocześnie przypominamy, że nabór rozpoczyna się 8 czerwca 2020r. od godz. 8:00 i będzie trwał do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Ogłoszenie o przystąpieniu do projektu grantowego

Procedura realizacji projektu grantowego

Wniosek o udzielenie grantu (nowy druk)

Wzór umowy

Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Pełnomocnictwo
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - RODO
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o pomocy de minimis w tym jednorazowych odpisach amortyzacji

Po prawej stronie klikając w odnośnik "Pobierz plik" można pobrać skompresowaną paczkę wszystkich powyższych dokumentów.

2020-03-13 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wąsosz Jadwigi Rodzewicz w imieniu gmin Wąsosz, Dobroszyce, Jemielno podpisał dzisiaj z Jerzym Michalakiem - Dyrektorem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu umowę na dofinansowanie projektu "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy".

Przypominamy, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zostało odwołane. Nowy termin spotkania zostanie podany wkrótce.

 

2020-03-12 Spotkanie informacyjne odwołane!

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zostało odwołane. Nowy termin spotkania zostanie podany wkrótce.

2020-03-02 Spotkania informacyjne

W dniach 17 - 18.03.2020 r.  odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat zasad i sposobu aplikowania o grany w projekcie.

2020-02-27 Nabór grantobiorców

Na początku marca 2020 roku ogłoszony zostanie nabór grantobiorców do programu, który trwął będzie do 27.03.2020 r.