Aktualności

2020-09-17 Ważna informacja

Gmina Wąsosz informuje, że na chwilę obecną nie jest organizatorem żadnych spotkań dla mieszkańców gmin Wąsosz, Jemielno oraz Dobroszyce w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach
mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” z udziałem przedstawicieli firm instalacyjnych

2020-09-07 Uproszczony audyt energetyczny

Gmina Wąsosz informuje, że został wybrany Wykonawca, który w najbliższym czasie przeprowadzi u Grantobiorców uproszczone audyty energetyczne. Dane firmy:
GREEN R&D sp. z o.o.
Dawid Kościółek
ul. Józefa Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław

2020-08-06 WAŻNA INFORMACJA!

W związku z napływającymi niepokojącymi informacjami  na temat osoby podającej się za wykonawcę mającego przeprowadzać audyt energetyczny w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.
Gminy Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce informują, że NIE ZLECAŁY żadnym firmom wykonywania takich usług, a osoba podająca się za audytora  NIE JEST i w żaden sposób nie była powiązana z Gminą Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce.
Prosimy zachować czujność. Gminy Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce nie ponoszą odpowiedzialności za podpisanie jakichkolwiek  umów w tej sprawie.

Ponadto informujemy, że obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy audytu energetycznego w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”, którego wynik zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie internetowej www.europrojekty.pl/wasosz/

2020-07-27 Gmina Jemielno - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Jemielno:

2020-07-27 Gmina Dobroszyce - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Dobroszyce:

2020-07-27 Gmina Wąsosz - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Wąsosz:

2020-07-14 Termin publikacji list rankingowych

Szanowni Mieszkańcy, jesteśmy w trakcie oceny Waszych Wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach na obszarze Doliny Baryczy”.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie programem z Waszej strony i ilość złożonych wniosków, proces ich oceny nieco się wydłuży. Przewidywany termin publikacji list rankingowych to 27 lipca 2020 r.

2020-06-05 UWAGA - ważna informacja o naborze wniosków na wymianę pieców!

Uprzejmie informujemy, że od 5 czerwca 2020 r. obowiązują nowe druki WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.

Druki obowiązujących wniosków oraz procedurę realizacji projektu grantowego można pobrać ze strony internetowej www.wasosz.eu (linki poniżej) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza w godzinach pracy oraz 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godz. 9:00-11:00.

Bardzo ważne!!!

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski składać na nowych drukach obowiązujących od 5 czerwca br.

Jednocześnie przypominamy, że nabór rozpoczyna się 8 czerwca 2020r. od godz. 8:00 i będzie trwał do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Ogłoszenie o przystąpieniu do projektu grantowego

Procedura realizacji projektu grantowego

Wniosek o udzielenie grantu (nowy druk)

Wzór umowy

Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Pełnomocnictwo
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - RODO
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o pomocy de minimis w tym jednorazowych odpisach amortyzacji

Po prawej stronie klikając w odnośnik "Pobierz plik" można pobrać skompresowaną paczkę wszystkich powyższych dokumentów.

2020-03-13 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wąsosz Jadwigi Rodzewicz w imieniu gmin Wąsosz, Dobroszyce, Jemielno podpisał dzisiaj z Jerzym Michalakiem - Dyrektorem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu umowę na dofinansowanie projektu "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy".

Przypominamy, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zostało odwołane. Nowy termin spotkania zostanie podany wkrótce.

 

2020-03-12 Spotkanie informacyjne odwołane!

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zostało odwołane. Nowy termin spotkania zostanie podany wkrótce.

2020-03-02 Spotkania informacyjne

W dniach 17 - 18.03.2020 r.  odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat zasad i sposobu aplikowania o grany w projekcie.

2020-02-27 Nabór grantobiorców

Na początku marca 2020 roku ogłoszony zostanie nabór grantobiorców do programu, który trwął będzie do 27.03.2020 r.