Aktualności

2021-10-05 Dyżury eksperta merytorycznego - nowe terminy

Dyżury eksperta merytorycznego

Uprzejmie informujemy, że Dyżury Eksperta merytorycznego w ramach Projektu Grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" odbędą się w poszczególnych Gminach w następującym terminach:

Gmina Dobroszyce: 8 października 2021  r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00
   Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach.

Gmina Wąsosz: 11 października 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 16.00
    Urząd Miejski Wąsosza, pok. 21,
    Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

Gmina Jemielno: 13 października 2021 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 17.00
    Lokalna Baza Turystyczna "Pod Lipami"; Jemielno 41,
    56-209 Jemielno „Sala konferencyjna”

Przypominamy, że każdy Grantobiorca jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych do dnia 31.10.2021 r.

Jednym z wymaganych załączników jest pisemne potwierdzenie spełnienia wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz akredytacji do uruchomienia.

2021-06-01 Dyżury eksperta merytorycznego

Uprzejmie informujemy, że Dyżury Eksperta merytorycznego w ramach Projektu Grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" odbędą się w poszczególnych Gminach w następującym terminach:

Gmina Dobroszyce: 7 czerwca 2021  r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 17.00
   Świetlica Wiejska w Nowicy

Gmina Wąsosz: 10 czerwca 2021 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 17.00
    Urząd Miejski Wąsosza, pok. 21,
    Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

Gmina Jemielno: 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 17.00
    Lokalna Baza Turystyczna "Pod Lipami"; Jemielno 41,
    56-209 Jemielno „Sala konferencyjna”

W trakcie dyżurów ekspert merytoryczny będzie oferował wsparcie techniczne Grantobiorców, jeśli chodzi o fachową wiedzę w tej dziedzinie i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze sprawdzeniem jej zgodności z wymogami projektu zawartymi w Procedurze realizacji projektu grantowego oraz pisemnie potwierdzi spełnienie wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz akredytacji do uruchomienia. Jednocześnie przypominamy, że opinię eksperta Pana Dawida Kościółka można uzyskać również pod adresem e-mail: wymianapieca@gmail.com.

2021-05-26 Lista Grantobiorców wskazanych do podpisania Umowy o powierzenie grantu

Gmina Wąsosz przedstawia zestawienie Grantobiorców wskazanych do podpisania Umowy
o powierzenie grantu,
którzy otrzymali pozytywny wynik audytu energetycznego w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" II nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19.

Termin podpisania Umowy o powierzenie grantu zostanie ustalony z Grantobiorcą telefonicznie.

2021-04-21 wykonawca Uproszczonych Audytów Energetycznych

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca Uproszczonych Audytów Energetycznych w ramach II naboru wniosków do Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy":

                     abc Firma Usługowo-Budowlana
                     Łukasz Sikora

Audytor uda się do Grantobiorców, którzy zakwalifikowali się do przeprowadzenia u nich uproszczonych audytów energetycznych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jego terminu celem dokonania weryfikacji kryteriów zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego.
Audytor posiada imienny identyfikator podpisany przez Burmistrza Wąsosza. Klikając odnośnik Pobierz plik można pobrać wygląd identyfikatora.

 

2021-03-12 LISTA RANKINGOWA – GMINA WĄSOSZ

Gmina Wąsosz przedstawia zestawienie złożonych wniosków w II naborze w ramach zadania
pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy";
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr
projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19.


Uwaga!!! Wnioski zaznaczone na liście rankingowej kolorem zielonym zostały zakwalifikowane do
przeprowadzenia u nich uproszczonych audytów energetycznych celem dokonania weryfikacji
kryteriów zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego. Pozostałe wnioski stanowią listę
rezerwową. Grantobiorcy, którzy nie spełnią tych kryteriów zostaną odrzuceni, a w ich miejsce
zakwalifikowane zostaną osoby wg. kolejności z listy rezerwowej. Wnioski niezakwalifikowane
i nierozpatrzone nie biorą udziału w projekcie. Termin rozpoczęcia uproszczonych audytów
energetycznych zostanie podany na stronie internetowej i projektowej.

Klikając w odnośnik: "Pobierz plik" można pobrać całą listę jako plik o rozszerzeniu pdf

2021-02-01 II Nabór Wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu

II Nabór Wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”

Gmina Wąsosz informuje, że organizuje drugi nabór Wniosków o udzielenie grantu.
Termin naboru: od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. do godziny 14.00
Dofinansowanie: 85% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż  15 000 zł  do instalacji gazowych i kotłów na biomasę oraz do 35 000 zł na pozostałe typy instalacji.
Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie jest ograniczona (oszczędności powstałe z I Naboru)

UWAGA!!!

O przyznaniu dofinansowania decyduje ilość przyznanych punktów (zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego), a w przypadku takiej samej sumy punktów o kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
•    Ogrzewanie elektryczne wraz z fotowoltaiką
•    Pompa ciepła powietrze / powietrze
•    Pompa ciepła powietrze / woda
•    Kocioł na pellet automatyczny 5 klasy
•    Kocioł na biomasę automatyczny 5 klasy
•    Kocioł gazowy kondensacyjny
•    Kominek z zamkniętą komorą spalania 5 klasy
Minimalne parametry techniczne nowych źródeł ciepła oraz wymagania dla instalatorów:
1.   POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA
- min zakres pracy w trybie grzania   – 25oC
- max temperatura obiegowa  nie mniej niż  60oC
- klasa efektywności energetycznej  A+
- współczynnik COP zgodnie z normą EN 14511 nie mniej niż 2,4 dla temperatury -7oC /35oC  
2.   POMPY CIEPŁA POWIETRZE – POWIETRZE
- min zakres pracy w trybie grzania – 25 oC
- klasa efektywności energetycznej  A+
- współczynnik   SCOP  dla strefy umiarkowanej  nie mniej niż 4   
3.   INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
Panele fotowoltaiczne:
- moduły monokrystaliczne
- minimalna moc modułów  320 Wp   
- tolerancja mocy: wyłącznie dodatnia
- sprawność minimalna modułów  18,5 %
- wymagane certyfikaty :
    Odporność na nacisk min 5400 Pa
     Odporność na ssanie wiatru min 5400 Pa
    Odporność na sól  według normy  61701
    Odporność na amoniak  zgodnie z normą 62716
- gniazdo przyłączeniowe o klasie  minimum IP 67
- zastosowanie szkła hartowanego z warstwą antyrefleksyjną o przepuszcz. światła min 90%
- gwarancja produktowa producenta min 10 lat
- gwarancja liniowego spadku mocy:  1 rok 97%  mocy max , 25 lat 80% mocy max
Inwertery :
- sprawność europejska min 97,5 %
- wyświetlacz graficzny  
- moduł  komunikacji  Wi-Fi
- inwerter beztransformatorowy
- klasa  min IP 65
- zakres pracy temperatury otoczenia od -25 oC do 60  oC
- gwarancja producenta min 10 lat
4.   KOTŁY NA BIOMASĘ 5 klasy (pellet, zrębki drzewne, kominek z otwartą komorą spalania)
- Kotły o klasie czystości emisji co najmniej 5. Wymagania określa norma PN-EN 303-5:2012.
- Urządzenia muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
- Kocioł będzie wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)
- Kocioł  nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
- Palnik przystosowany do spalania tylko biomasy.
- gwarancja na całość instalacji min 60 m-cy
5.   KOTŁY GAZOWE
- Zastosowanie wyłącznie kotłów kondensacyjnych
- Urządzenia muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
- gwarancja na całość instalacji min 60 m-cy

 WYMOGI DLA INSTALATORÓW :
- Posiadanie certyfikatu  autoryzowanego instalatora wydanego przez producenta lub generalnego przedstawiciela w Polsce.
- Udokumentowane doświadczenie w zainstalowaniu tych urządzeń  w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
- gwarancja na całość instalacji min 60 m-cy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Procedura realizacji projektu grantowego

3. Wniosek o udzielenie grantu plik edytowalny

4. Wniosek o udzielenie grantu

5. ZAŁĄCZNIK NR 1 Pełnomocnictwo

6. ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie właściciela

7. ZAŁĄCZNIK NR 3 RODO

8. ZAŁĄCZNIK NR 4 Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczoneg audytu energetycznego

9. ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie o pomocy-de-minimis

10. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie grantobiorcy  o spełnieniu wymogów dotyczących kotłów

Klikając w odnośnik: "Pobierz plik" można pobrać spakowany komplet dokumentów

 

2020-12-02 Inspektor nadzoru

Uprzejmie informujemy, że Inspektorem nadzoru w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" została firma:

AdMat-Eko Martyna Piecuch
ul. Parkowa 4
42-256 Skrajnica

U Grantobiorców, którzy złożyli Wniosek o wypłatę grantu zostanie przeprowadzony odbiór instalacji.

Instalatorzy odbierający instalacje na terenie gmin Wąsosz, Jemielno, Dobroszyce:
Pan Piotr Wilk
Pan Adrian Piecuch
Pan Adam Kamionka

Klikając odnośnik Pobierz plik można pobrać wygląd indentyfikatorów, w które zostali wysposażeni inspektorzy.

2020-11-30 Dyżury eksperta merytorycznego

Uprzejmie informujemy, że Dyżury Eksperta merytorycznego w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" odbędą się w poszczególnych Gminach w następującym terminach:

Gmina Jemielno: 2 grudnia 2020 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 17.00
    Lokalna Baza Turystyczna "Pod Lipami"; Jemielno 41,
    56-209 Jemielno „Sala konferencyjna”

Gmina Wąsosz: 4 grudnia 2020 r. (piątek) w godzinach od 8.30 do 16.30
    Urząd Miejski Wąsosza, pok. 21,
    Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

Gmina Dobroszyce: 14 grudnia2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 17.00

W trakcie dyżurów ekspert merytoryczny będzie oferował wsparcie techniczne Grantobiorców, jeśli chodzi o fachową wiedzę w tej dziedzinie i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze sprawdzeniem jej zgodności z wymogami projektu zawartymi w procedurze realizacji projektu grantowego oraz pisemnie potwierdzi spełnienie wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz akredytacji do uruchomienia.Jednocześnie przypominamy, że opinię eksperta Pana Dawida Kościółka można uzyskać również pod adresem e-mail: wymianapieca@gmail.com.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Gminy zalecają jednak formę kontaktu drogą e-mailową

2020-10-30 Gmina Wąsosz - częściowa lista Grantobiorców na dzień 30.10.2020

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
30.10.2020 r.  powstała w wyniku kolejnego etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-30 Gmina Dobroszyce - częściowa lista Grantobiorców na dzień 30.10.2020

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
30.10.2020 r.  powstała w wyniku kolejnego etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-30 Gmina Jemielno - częściowa lista Grantobiorców na dzień 30.10.2020

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
30.10.2020 r.  powstała w wyniku kolejnego etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-29 Załącznik Nr 2 do umowy - PEŁNOMOCNICTWO

"Szanowni mieszkańcy!
W związku z rozpoczęciem podpisywania przez Gminę Umów o powierzenie grantu w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zamieszczamy w wersji edytowalnej pełnomocnictwo. Dokument jest niezbędny w celu podpisania umowy o powierzenie grantu dla Grantobiorców, którzy nie są jedynymi właścicielami nieruchomości lub osób działających w ich imieniu.

Załącznik Nr 2 do umowy - PEŁNOMOCNICTWO"

2020-10-28 UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

"Uprzejmie informujemy, że od piątku, tj. 30 października 2020 r.rozpocznie się podpisywanie z Grantobiorcami Umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”

Każdy Grantobiorca zostanie poinformowany telefonicznie przez  właściwą Gminę o terminie i miejscu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

2020-10-28 DYŻURY EKSPERTA

Uprzejmie informujemy, że Dyżury Eksperta merytorycznego  w ramach Projektu Grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy odbędą się w poszczególnych Gminach w następującym terminach:
Gmina Dobroszyce: 30 października 2020 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
w Świetlicy
                                      Wiejskiej  w Nowicy
Gmina Jemielno: 4 listopada 2020 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
Lokalna Baza
                                 Turystyczna "Pod Lipami"; Jemielno 41,
56-209 Jemielno „Sala
                                 konferencyjna”
Gmina Wąsosz: 6 listopada 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 Urząd
Miejski Wąsosza,
                              Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

W trakcie dyżurów ekspert merytoryczny będzie oferował wsparcie techniczne Grantobiorców, jeśli chodzi o fachową wiedzę w tej dziedzinie i pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze sprawdzeniem jej
zgodności z wymogami projektu zawartymi w procedurze realizacji projektu grantowego oraz pisemnie potwierdzi spełnienie wymagań projektu w zakresie parametrów technicznych wybranych przez Państwa urządzeń oraz
akredytacji do uruchomienia.Jednocześnie przypominamy, że opinię eksperta Pana Dawida Kościółka można uzyskać również pod adresem e-mail: wymianapieca@gmail.com.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Gminy zalecają jednak formę kontaktu drogą e-mailową"

2020-10-19 Gmina Wąsosz - częściowa lista Grantobiorców

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
19.10.2020 r.  powstała w wyniku II etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-19 Gmina Dobroszyce - częściowa lista Grantobiorców

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
19.10.2020 r.  powstała w wyniku II etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-19 Gmina Jemielno - częściowa lista Grantobiorców

Częściowa  lista Grantobiorców  wskazanych do podpisania umowy o powierzenie grantu z  dnia
19.10.2020 r.  powstała w wyniku II etapu weryfikacji wniosków, aby ją pobrać kliknij w odnośnik "Pobierz plik".

2020-10-05 Przykładowe panele fotowoltaiczne spełniające wymagania projektu.

Przykładowe panele fotowoltaiczne spełniające wymagania projektu dostępne na polskim rynku:

1. LG325/330N1C-A5 (LG)
2. X83L330 Premium (Aleo)
3. VBHN340SJ53 (Panasonic)
4. BEM 330W (Bruk - Bet Solar)
5. SN 60-Cell  (S-Energy)"

2020-09-17 Ważna informacja

Gmina Wąsosz informuje, że na chwilę obecną nie jest organizatorem żadnych spotkań dla mieszkańców gmin Wąsosz, Jemielno oraz Dobroszyce w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach
mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” z udziałem przedstawicieli firm instalacyjnych

2020-09-07 Uproszczony audyt energetyczny

Gmina Wąsosz informuje, że został wybrany Wykonawca, który w najbliższym czasie przeprowadzi u Grantobiorców uproszczone audyty energetyczne. Dane firmy:
GREEN R&D sp. z o.o.
Dawid Kościółek
ul. Józefa Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław

2020-08-06 WAŻNA INFORMACJA!

W związku z napływającymi niepokojącymi informacjami  na temat osoby podającej się za wykonawcę mającego przeprowadzać audyt energetyczny w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.
Gminy Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce informują, że NIE ZLECAŁY żadnym firmom wykonywania takich usług, a osoba podająca się za audytora  NIE JEST i w żaden sposób nie była powiązana z Gminą Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce.
Prosimy zachować czujność. Gminy Wąsosz, Jemielno i Dobroszyce nie ponoszą odpowiedzialności za podpisanie jakichkolwiek  umów w tej sprawie.

Ponadto informujemy, że obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy audytu energetycznego w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”, którego wynik zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie internetowej www.europrojekty.pl/wasosz/

2020-07-27 Gmina Jemielno - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Jemielno:

2020-07-27 Gmina Dobroszyce - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Dobroszyce:

2020-07-27 Gmina Wąsosz - lista rankingowa

Klikając na odnośnik pobierz plik można pobrać listę rankingową dla Gminy Wąsosz:

2020-07-14 Termin publikacji list rankingowych

Szanowni Mieszkańcy, jesteśmy w trakcie oceny Waszych Wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach na obszarze Doliny Baryczy”.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie programem z Waszej strony i ilość złożonych wniosków, proces ich oceny nieco się wydłuży. Przewidywany termin publikacji list rankingowych to 27 lipca 2020 r.

2020-06-05 UWAGA - ważna informacja o naborze wniosków na wymianę pieców!

Uprzejmie informujemy, że od 5 czerwca 2020 r. obowiązują nowe druki WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.

Druki obowiązujących wniosków oraz procedurę realizacji projektu grantowego można pobrać ze strony internetowej www.wasosz.eu (linki poniżej) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Wąsosza w godzinach pracy oraz 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godz. 9:00-11:00.

Bardzo ważne!!!

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski składać na nowych drukach obowiązujących od 5 czerwca br.

Jednocześnie przypominamy, że nabór rozpoczyna się 8 czerwca 2020r. od godz. 8:00 i będzie trwał do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:

Ogłoszenie o przystąpieniu do projektu grantowego

Procedura realizacji projektu grantowego

Wniosek o udzielenie grantu (nowy druk)

Wzór umowy

Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Pełnomocnictwo
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - RODO
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o pomocy de minimis w tym jednorazowych odpisach amortyzacji

Po prawej stronie klikając w odnośnik "Pobierz plik" można pobrać skompresowaną paczkę wszystkich powyższych dokumentów.

2020-03-13 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Burmistrz Wąsosza Paweł Niedźwiedź przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wąsosz Jadwigi Rodzewicz w imieniu gmin Wąsosz, Dobroszyce, Jemielno podpisał dzisiaj z Jerzym Michalakiem - Dyrektorem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu umowę na dofinansowanie projektu "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy".

Przypominamy, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zostało odwołane. Nowy termin spotkania zostanie podany wkrótce.

 

2020-03-12 Spotkanie informacyjne odwołane!

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” zostało odwołane. Nowy termin spotkania zostanie podany wkrótce.

2020-03-02 Spotkania informacyjne

W dniach 17 - 18.03.2020 r.  odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat zasad i sposobu aplikowania o grany w projekcie.

2020-02-27 Nabór grantobiorców

Na początku marca 2020 roku ogłoszony zostanie nabór grantobiorców do programu, który trwął będzie do 27.03.2020 r.