Postęp prac

2017-07-31 Uruchomienie strony internetowej (80%)

Strona internetowa pokazująca dane o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej została uruchomiona. Adres strony: oze.inteleko.pl

2017-07-30 Montaż instalacji w Gimnazjum (70%)

Zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Gimnazjum Publicznego Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy.

2017-03-01 Ogłoszenie przeteargu na wybór wykonawcy (10%)

Ogłoszenie przeteargu na wybór wykonawcy

2016-12-14 Podpisanie umowy o dofinansowanie (5%)

Podpisanie umowy o dofinansowanie. W dniu 14 grudnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych” z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu.

2016-09-01 Start projektu (0%)

Rozpoczęcie projektu