Projekt

Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy.

Przedmiotem projektu jest wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i
wielorodzinnych na terenie Gmin: Wąsosz , Dobroszyce i Jemielno.

Planowane jest wymiana wysokoemisyjnych kotłów grzewczych na następujące instalacje :
- pompy ciepła
- kotły na biomasę
- kotły gazowe
- grzejniki elektryczne

Dopuszcza się montaż systemów fotowoltaicznych, zarówno jako źródeł ciepła do systemów elektrycznych , jak i wspomagających systemy grzewcze np. pompy ciepła.

Wielkość i moc instalacji określona będzie w uproszczonych audytach energetycznych, które opracowane zostaną po wyborze grantobiorców. Warunkiem podpisania umowy z grantobiorcą na realizacje zadania będzie wykazanie w audycie odpowiedniego zmniejszenia emisji CO2 o min 30%. Projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej 3 gmin gdzie liderem jest Gmina Wąsosz,co wynika z podpisanej umowy partnerskiej.

Umowa ta zakłada że:
- granty i wynagrodzenie osób do obsługi grantobiorców wypłacane będą przez poszczególnych partnerów
- pozostałe koszty projektu ponoszone będą przez lidera projektu z wydzielonego konta bankowego, na które pozostali partnerzy przekazywać będą swoje części wkładu własnego.
- rozliczenie projektu realizowane będzie przez lidera.

Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez:
- wymiana kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze w ilości minimum 208 szt.
- uruchomienie ich i produkcję energii cieplnej w ilości 9220 GJ rocznie
- zmniejszenie emisji CO2 o min 1544 Ton rocznie.

Zestaw wymaganych dokumentów do pobrania po kliknięciu w odnośnik: pobierz dokumenty